სივრცის დაგეგმარება

სივრცის პროექტირება, დაგეგმარება, მოწყობა, დიზაინი

– საოფისე ფართის დაგეგმარება

– ექსპანსიური დაგეგმარება

– სამუშაო სივრცის დიზაინი

– დაგეგმარების სივრცობრივი ვიზუალიზაცია

– ფერთა გამის შერჩევა

– ფაქტურის შერჩევა