2

სივრცის პროექტირება, დაგეგმარება, მოწყობა, დიზაინი

– საოფისე ფართის დაგეგმარება

– ექსპანსიური დაგეგმარება

– სამუშაო სივრცის დიზაინი

– დაგეგმარების სივრცობრივი ვიზუალიზაცია

– ფერთა გამის შერჩევა

– ფაქტურის შერჩევა

ავეჯი

– საოფისე ავეჯი და ტიხრები

– რბილი იატაკი

– საარქივე სისტემები

– საკონფერენციო ოთახის მოწყობილობები

– ავეჯი საზოგადოებრივი სივრცეებისვის

– რბილი ავეჯი

– სპეციალური ავეჯი

– განათება

– დეკორაცია

– მულტიმედიური ტექნოლოლოგიური პროდუქცია

1
3

მომსახურება

– ტრანსპორტირება და საბაჟო მომსახურება

– ინსტალაცია

– საგარანტიო მომსახურება

– ავეჯის გადატანა და რეკონფიგურაცია

– ავეჯის რემონტი და რესტავრაცია

– დროებითი ავეჯის მიწოდება

– დასაწყობება